• ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
 • ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา ดำเนินการสอบ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง
 
 
 • แบบฟอร์มการบันทึกความเสี่ยง
 • แบบฟอร์มรายงานอุบัติการณ์โรงพยาบาลกรงปินัง
 • แบบฟอร์มการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน-ความดัน
 • แบบฟอร์มส่งผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • เอกสารนำเสนอเรื่อง "อบรมความเสี่ยง (RM)" วันที่ 20-21 เมษายน 2559
 • ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่แต่ละงานร่วมกันทำ Service Profile ของตนเองและสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างได้ที่นี้ กำหนดการส่งวันที่ 21 เมษายน 59 นี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
     

 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
 
 :: Copyright © 2015 :: 
IT Krongpinang Hospital